Obrazac Prijave / Entry Form

 


Prijave za regatu treba dostaviti najkasnije do 26. studenog 2024. godine.

Entries should be lodge within November 26th 2024.