Obrazac Prijave / Entry Form

 


Prijave za regatu treba dostaviti najkasnije do 24. studenog 2022. godine.

Entries should be lodge within November 24th 2022.