Obrazac Prijave / Entry Form

 


Prijave za regatu treba dostaviti najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

Entries should be lodge within November 30th 2023.