16. Memorijal Z. Pečenkovića

 

 
Jedriličarski klub Vega

 

„16. MEMORIJAL  ZLATANA  PEČENKOVIĆA“

 

26. i 27. Veljače 2022.   PULA  February 26th and 27th 2022


ILCA 6  ILCA 4  OPTIMISTORGANIZATOR
Jedriličarski klub VEGA Pula
Valsaline 31, 52100 Pula
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA
Pula, Valsaline
26. i 27. Veljače 2022.

PROGRAM JEDRENJA
Start 1. jedrenja 26. Veljače 2022. u 11:00 sati.
Održati će se po mogućnosti 6 jedrenja. Program ostalih jedrenja prema uputama za regatu.

PRAVILA
- Regatna pravila WS RRS 2021-2024.
- Pravila klasa koje se natječu
- Upute za regatu

PRAVO NASTUPA
Svi domaći i inozemni takmičari verificirani kod pripadajućih nacionalnih saveza za 2022. godinu, u neograničenom broju. Sve jedrilice moraju posjedovati svjedodžbu premjeravanja

PRIJAVE
Prijave za regatu treba dostaviti u ured regatnog odbora najkasnije do 26. Veljače 2022. g. u 09:00 sati.
Startnina od 100 Kn naplaćuje se kod prijave.

SISTEM BODOVANJA
Primjeniti će se RRS A2.2 prosti sust. bodovanja

KATEGORIZACIJA
Regata je “C” kategorije prema WS Kodeksu reklamiranja.

ODBOR ZA PROSVJEDE
Odbor za prosvjede može odrediti suce za primjenu direktnog suđenja shodno  42.RRS.

UPUTE ZA REGATU
Upute za jedrenje bit će na raspolaganju u RO  276. Veljače 2022. g. od 08:00 sati.

NAGRADE
Najbolje plasirane posade u pojedinoj klasi bit će nagrađene.
ORGANIZING CLUB
YACHT CLUB VEGA Pula
Valsaline 31,52100 Pula, Croatia
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056

PLACE AND DATE OF EVENT
Pula, Valsaline,
February 26th and 27th 2022

SCHEDULE OF RACES
Start of the 1st race February 26th 2022 at 11:00 AM.
Six races are scheduled. Schedule of other races according to the Sailing Instructions.

RULES
- WS RRS 2021-2024.
- Class rules
- Sailing Instructions

ELIGIBILITY
Every members of Croatian Sailing Association and foreign competitor member of their national association. Each yacht entered shall have a valid measurement certificate.

ENTRIES
Entries should be lodge at the race office within February 26th 2022 at 09:00 AM.
Entry fee is 120 kn = 15 €


SCORING SYSTEM
The Low-Points scoring system, RRS A2.2 will apply.

CATEGORY
The race is classified as “C” category accordance with WS Advertising code.

JURY
The jury is allowed to nominate judges on the proposal of applying direct judging according to the rule 42.

SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instr. will be at the sailors’ disposal starting from 08:00 AM on February 26th 2022.
 
PRIZES
The best sailors in each class will be awarded.
 

Preuzmi OGLAS REGATE              Dowload NOTICE OF RACE