11. Memorijal Z. Pečenkovića


„11. MEMORIJAL  ZLATANA  PEČENKOVIĆA“

 

4. i 5. Ožujka 2017.   PULA  March 4th - 5th 2017


⋆⋆⋆   KLASA OPTIMIST   ⋆⋆⋆


ORGANIZATOR
Jedriličarski klub VEGA Pula
Valsaline 31, 52100 Pula
Tel +385 52 391168; Fax +385 52 541 056
E-mail: vega@vega.hr

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA
Pula, Valsaline
4. i 5. Ožujka 2017.

PROGRAM JEDRENJA
Start 1. jedrenja 4. Ožujka 2017. u 11.00 sati.
Održati će se po mogućnosti 5 jedrenja. Program ostalih jedrenja prema uputama za regatu.

PRAVILA
- Regatna pravila ISAF RRS 2017-2020.
- Pravila klasa koje se natječu
- Upute za regatu

PRAVO NASTUPA
Svi domaći i inozemni takmičari verificirani kod pripadajućih nacionalnih saveza za 2017. godinu, u neograničenom broju.
Sve jedrilice moraju posjedovati svjedodžbu premjeravanja.

PRIJAVE
Prijave za regatu treba dostaviti u ured regatnog odbora najkasnije do 4. Ožujka 2017. god. u 09:00 sati. Startnina od 100,00 Kn naplaćuje se kod prijave. Članovima HJSa prema Pravilniku.

SUSTAV BODOVANJA
Primjeniti će se RRS A2.2 prosti sust. bodovanja.

KATEGORIZACIJA
Regata je “C” kategorije prema ISAF Kodeksu reklamiranja.

ODBOR ZA PROSVJEDE
Odbor za prosvjede može odrediti suce za primjenu direktnog suđenja shodno  42.RRS.

UPUTE ZA REGATU
Upute za jedrenje bit će na raspolaganju natjecateljima 4. Ožujka 2017. god. od 08:00 sati.

NAGRADE
Najbolje plasirane posade u klasi bit će nagrađene.
 
ORGANIZING CLUB
YACHT CLUB VEGA Pula
Valsaline 31,52100 Pula, Croatia
Tel +385 52 391168 Fax +385 52 541 056
E-mail : vega@vega.hr

PLACE AND DATE OF EVENT
Pula, Valsaline,
March 4th - 5th 2017

SCHEDULE OF RACES
Start of the 1st race March 4th 2016 at 11 am.
Five races are schedule. Definitive schedule will be insert in the Sailing Instructions.

RULES
- ISAF RRS 2017-2020.
- Class rules
- Sailing Instructions

ELIGIBILITY
Every members of Croatian Sailing Association and foreign competitor member of his national association. Each yacht entered shall have a valid measurement certificate.

ENTRIES
Entries should be lodge at the race office within March 4th 2017 at 9 am. Entry fee will be 100,00 Kn.

SCORING SYSTEM
The Low-Points scoring system, RRS A2.2 will apply.

CATEGORY
The race is classified as “C” category accordance with ISAF Advertising code.

JURY
The jury is allowed to nominate judges on the proposal of applying direct judging according to the rule 42.

SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be at the sailors’ disposal in the race office starting from 8 am. March 4th 2017. 
 
PRIZES
The best sailors in class will be awarded.
 
 

Preuzmi PREDOGLAS REGATE              Dowload PRENOTICE OF RACE