18. Memorijal Z. Pečenkovića

„18. MEMORIJAL  ZLATANA  PEČENKOVIĆA“

 

24. i 25. Veljače 2024.   PULA  February 24th and 25th 2024


OPTIMIST * ILCA 4 * ILCA 6ORGANIZATOR
Jedriličarski klub VEGA Pula
Valsaline 31, 52100 Pula
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA
Pula, Valsaline
24. i 25. Veljače 2024.

PROGRAM JEDRENJA
Start 1. jedrenja 24. Veljače 2024. u 11:00 sati.
Održati će se po mogućnosti 6 jedrenja. Program ostalih jedrenja prema uputama za regatu.

PRAVILA
- Regatna pravila WS RRS 2021-2024.
- Pravila klasa koje se natječu
- Upute za regatu

PRAVO NASTUPA
Svi domaći i inozemni takmičari verificirani kod pripadajućih nacionalnih saveza za 2024. godinu, u neograničenom broju. Sve jedrilice moraju posjedovati svjedodžbu premjeravanja

PRIJAVE
Prijave za regatu treba popuniti na online formularu najkasnije do 20. veljače 2024. godine. Zakašnjele prijave Organizator može prihvatiti prema vlastitom nahođenju uz 50% veću startninu.
Prijava nije konačna dok se ne uplati startnina, startninu je potrebno uplatiti najkasnije do 20. veljače 2024. godine na:
JK Vega, Valsaline 31, 52100 Pula, IBAN: HR8024020061100468923 (Erste&Steiermarskische bank d.d.)
Startnina za klasu Optimist iznosi 20 €, a za klase ILCA 30 €
 
OGLASNA PLOČA
Biti će SAMO u elektronskom obliku na www.racingrulesofsailing.org . Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem e-oglasne ploče.

SISTEM BODOVANJA
Primjeniti će se RRS A2.2 prosti sust. bodovanja

KATEGORIZACIJA
Regata je “C” kategorije prema WS Kodeksu reklamiranja.

ODBOR ZA PROSVJEDE
Odbor za prosvjede može odrediti suce za primjenu direktnog suđenja shodno  42.RRS.

UPUTE ZA REGATU
Upute za jedrenje bit će na raspolaganju na Online oglasnoj ploći najkasnije od  24. Veljače 2024. g. od 08:00 sati.

NAGRADE
Najbolje plasirane posade u pojedinoj klasi bit će nagrađene.
ORGANISING CLUB
YACHT CLUB VEGA Pula
Valsaline 31,52100 Pula, Croatia
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056

PLACE AND DATE OF EVENT
Pula, Valsaline,
February 24th and 25th 2024

SCHEDULE OF RACES
Start of the 1st race February 24th 2024 at 11:00 AM.
Six races are scheduled. Schedule of other races according to the Sailing Instructions.

RULES
- WS RRS 2021-2024.
- Class rules
- Sailing Instructions

ELIGIBILITY
Every members of Croatian Sailing Association and foreign competitor member of their national association. Each yacht entered shall have a valid measurement certificate.

ENTRIES
Entries should be lodged in online form within February 20st 2024. Late entries could be accepted at Organizer discretion with 50% increased fee.
Entry in the event is not final until entry fee is paid, entry fee shall be paid within February 20st 2024 at:
JK Vega, Valsaline 31, 52100 Pula, IBAN: HR8024020061100468923 (Erste&Steiermarskische bank d.d., BIC ESBCHR22)
Entry fee for Optimist class is 20 €, entry fee for ILCA classes is 30 €.
 
OFFICIAL NOTICE BOARD 
Will be in electronical form ONLY on www.racingrulesofsailing.org . Omission to follow notices on notice board is sole competitor's responsibility.


SCORING SYSTEM
The Low-Points scoring system, RRS A2.2 will apply.

CATEGORY
The race is classified as “C” category accordance with WS Advertising code.

JURY
The jury is allowed to nominate judges on the proposal of applying direct judging according to the rule 42.

SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instr. will be at the sailors’ disposal  on online notice board latest 08:00 AM on February 24th 2024.
 
PRIZES
The best sailors in each class will be awarded.