Smještaj / Accommodation


 

Adresa / Address   Verudela 16, HR-52100 Pula
Udaljenost / Distance   1 km
Popust / Discount   10% za sve sudionike regate / for all regatta attenders
Telefon / Phone   +385916001269 
e-mail

web
  info@ribarskakoliba.com

www.ribarskakoliba.com
 
     

Adresa / Address   Sisplac 31, HR-52100 Pula
Udaljenost / Distance   250 m
Telefon / Phone   +385 (0) 52 38 69 22
Fax   +385 (0) 52 38 61 65
e-mail

web
  info@hotel-pula.hr

www.hotel-pula.hr