PH ILCA 4

OGLAS - NOTICE of RACE


 

OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE ZA KLASU ILCA 4

OPEN CROATIAN CHAMPIONSHIP FOR CLASS ILCA 4

 Pula , 22.-24. travanj 2022.           Pula, April 22th - 24th 2022
 

ORGANIZATOR
Jedriličarski klub VEGA Pula
Valsaline 31, 52100 Pula
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056
 
MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA
Pula, Valsaline
22. - 24. travanj 2022.
 
PROGRAM JEDRENJA
Start 1. jedrenja 22. travnja 2022. u 11.00 sati.
Održati će se po mogućnosti 9 jedrenja. Program ostalih jedrenja prema uputama za jedrenje.
 
COVID-19 MJERE I PREPORUKE
Organizator će provesti sve mjere zaštite u skladu s preporukama nacionalnog stožera. COVID PLF obrasce potrebno je popuniti online na PLF FORM najkasnije do 21.4.2022. do 18.00 sati.
 
PRAVILA
- Regatna pravila WS RRS 2021-2024.
- Pravila klasa koje se natječu
- Upute za jedrenje
 
PRAVO NASTUPA
Svi takmičari verificirani kod pripadajućih nacionalnih saveza za 2022. godinu, rođeni do 2005. do 2010. godine.
 
PRIJAVE
Prijave za regatu treba dostaviti u ured regatnog odbora najkasnije do 20. travnja 2022. godine. Zakašnjele prijave Organizator može prihvatiti prema vlastitom nahođenju uz 50% veću startninu.
Prijava nije konačna dok se ne uplati startnina, startninu je potrebno uplatiti na:
JK Vega, Valsaline 31, 52100 Pula, IBAN: HR8024020061100468923 (Erste&Steiermarskische bank d.d.) najkasnije do 20.04.2022.
Startnina iznosi 375,00 kn (50 €), Za članove HJS prema pravilniku i odluci HJS.
 
OGLASNA PLOČA
Biti će SAMO u elektronskom obliku na www.racingrulesofsailing.org . Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem e-oglasne ploče.
 
SISTEM BODOVANJA
Primijeniti će se sustav niskih bodova prema A4.RRS 
 
UPUTE ZA REGATU
Upute za jedrenje bit će na raspolaganju natjecateljima od 21.04.2022. god. u 17,00 sati na web stranici regate.
 
NAGRADE
Najbolje plasirani jedriličari bit će nagrađene:
Jedriličari do 18 godina, jedriličarke do 18 godina, jedriličari do 16 godina, jedriličarke do 16 godina
 
Temeljem odluke Izvršnog odbora HJS od 26. lipnja 2020 o Dodjeli nagrada i naslova na
prvenstvima Hrvatske u jedrenju, naslov Prvaka/Prvakinje Hrvatske i zlatna medalja, za osvojeno prvo mjesto dodjeljuje
se uz uvjet nastupa najmanje tri jedriličara iz dva različita kluba člana HJS, naslov  Viceprvaka/Viceprvakinje Hrvatske i srebrna medalja, za osvojeno drugo mjesto, dodjeljuje se uz uvjet nastupa najmanje četiri jedriličara iz tri različita kluba člana HJS, brončana medalja, za osvojeno treće mjesto dodjeljuje se uz uvjet nastupa najmanje 5 jedriličara iz tri različita kluba člana HJS.
ORGANIZING CLUB
YACHT CLUB VEGA Pula
Valsaline 31,52100 Pula, Croatia
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056

 
PLACE AND DATE OF EVENT
Pula, Valsaline,
April 22nd - 24th 2022.

 
SCHEDULE OF RACES
Start of the 1st race is April 22rd 2022 at 11 a.m. Nine races are scheduled. Definitive schedule will be inserted in the Sailing Instructions.

 
COVID-19 MEASURES AND RECOMMENDATIONS
The organizer will implement all protection measures in accordance with the recommendations of the national authorities. COVID PLF forms must be filled in online form available at PLF FORM not later than April 21st, 18.00  hours.


 
RULES
- WS RRS 2021.-2024.
- Class rules
- Sailing Instructions


 
ELIGIBILITY
Every member of him national association. Each yacht shall have a valid measurement certificate. , born between 2005 and 2010.


 
ENTRIES
Entries should be lodged at the race office within April 20th 2022.
Late entries could be accepted at Organizer discretion with 50% increased fee.
Entry in the event is not final until entry fee is paid, entry fee shall be paid at:
JK Vega, Valsaline 31, 52100 Pula, IBAN: HR8024020061100468923 (Erste&Steiermarskische bank d.d., BIC ESBCHR22) no later than April 20th 2022.
Entry fees are 50 €.

 
OFFICIAL NOTICE BOARD 
Will be in online form ONLY on www.racingrulesofsailing.org . Omission to follow notices on notice board is the sole competitor's responsibility.

 
SCORING SYSTEM
The Low-Points scoring system, RRS A4  will apply.

 
SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be at the sailors’ disposal at the official online noticeboard available at club web site starting from 5 p.m. April. 21nd 2022.

 
PRIZES
The best sailors will be awarded:
Sailors boys U18, girls U18, boys U16, girls U16.