OPH 420

 

OGLAS REGATE – NOTICE OF RACE

 

OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE ZA KLASU 420 „

„ OPEN CROATIAN CHAMPIONSHIP FOR CLASS 420 „

Pula , 6.-8. Listopad 2023.           Pula, October 6th - 8th 2023

 

ORGANIZATOR
Jedriličarski klub VEGA Pula
Valsaline 31, 52100 Pula
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA
Pula, Valsaline
6. – 8. Listopad 2023.

PROGRAM JEDRENJA
Start 1. jedrenja predviđen je u 6.10.2023. u 11.00 sati.
Održati će se po mogućnosti 9 jedrenja. Program ostalih jedrenja prema uputama za jedrenje.

PRAVILA
- Regatna pravila WS RRS 2021-2024.
- Pravila klase
- Upute za jedrenje

PRAVO NASTUPA
Pravo nastupa na regati imaju sve jedrilice klase 420 s odgovarajućom svjedodžbom premjeravanja. Muške, mješovite i ženske posade startati će zajedno.

Primjenjuje se WS Kodeks - Propis 19.

PRIJAVE
Jedriličari/ke s pravom sudjelovanja moraju se prijaviti na prvenstv isključivo ispunjavanjem obrasca prijave na http://web.vega.hr/default.aspx?id=3450  i uplatom startnine najkasnije do 4. listopada 2023. godine.

Startnina iznosi 30 eura po jedriličaru (članu posade). 

Zakašnjele prijave Organizator može prihvatiti prema vlastitom nahođenju uz 50% veću startninu.
Startninu je potrebno uplatiti na račun:
Primatelj: JK Vega, Valsaline 31, 52100 Pula, 

IBAN: HR8024020061100468923 

Banka: Erste&Steiermarskische bank d.d.
 


OGLASNA PLOČA

Bit će ISKLJUČIVO u elektronskom obliku na www.racingrulesofsailing.org . Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem e-oglasne ploče.

SISTEM BODOVANJA
Primjeniti će se sust.niskih bodova prema A4.RRS 

UPUTE ZA REGATU
Upute za jedrenje bit će dostupne od 5.10.2023. god. u 17,00 sati na službenoj oglasnoj ploči (online).

NAGRADE
Najbolje plasirane posade na Otvorenom prvenstvu Hrvatske bit će nagrađene.

Ukupni poredak 1.-3. mjesto
Najbolja muška posada 1. Mjesto
Najbolje ženska posada 1.mjesto
Najbolja mješovita posada 1.mjesto

HJS će nagraditi najbolje plasirane posade za Prvenstvo Hrvatske prema pravilniku.

Organizator zadržava pravo proširiti popis nagrada.

ORGANIZING CLUB
YACHT CLUB VEGA Pula
Valsaline 31,52100 Pula, Croatia
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056

PLACE AND DATE OF EVENT
Pula, Valsaline,
October 6th - 8th 2023

SCHEDULE OF RACES
1st race is scheduled for 11am on October 6th 2023. Nine races are scheduled. Schedule for the following races can be found in the Sailing Instructions.

RULES
- WS RRS 2021-2024
- Class rules
- Sailing Instructions

ELIGIBILITY

The regatta is open to all boats of the 420 Class with valid measurment certificate. Men, mixed and women crew will race in the same fleet. 

WS Regulation 19 Eligibility Code applies. 

ENTRIES
Eligible boats may enter by completting the form available online at http://web.vega.hr/default.aspx?id=3450 and paying the entry fee before October 4th, 2023. 

Entry fee is 30 euros per participant (crew member).
Late entries could be accepted at Organizer discretion with 50% increased fee.
Payments should be made by:
Holder: JK Vega, Valsaline 31, 52100 Pula, 

IBAN: HR8024020061100468923 

Bank: Erste&Steiermarskische bank d.d. 

BIC ESBCHR22


OFFICIAL NOTICE BOARD 

Will be in electronical form ONLY on www.racingrulesofsailing.org . Omission to follow notices on notice board is sole competitor's responsibility.

SCORING SYSTEM
The Low-Points scoring system, RRS A4  will apply.

SAILING INSTRUCTIONS
The sailing instructions will be available on the ONB since 5pm on October 5th , 2023.

PRIZES
The best sailors on the Open Croatian championship will be awarded. 

Overall 1st – 3rd place
The best men crew
The best women crew
The best mixed crew

Organization authority can define additional rewards. 

PREUZMI OGLAS / DOWLOAD NOTICE OF RACE