Od danas 17 novih jedriličara

 

Druga grupa Škole jedrenja za najmlađe završava danas. Jedrenje je bogatije za čak 17
novih jedriličara:
Gore:
Samuele Kalac, Lovro Savić, Tomislav Žabčić Matić, Sven Mufić, Petar Drobnjak, p.trener Andrej,
Nika Juraga, p.trener Nina, Nika Čić, pomoćnik Alberto
Dolje:
Aleksandar Todorović, Minja Arsić, Lara Bratičić, Astrid Muftić, Jelena Drobnjak, Lucija Juraga,
David Bratičić, Lovro Frund, Mirko Horvat.

Čestitamo svima!

Sliku u punom formatu možete preuzeti ovdje.

(sr)