Postani član

Podaci za uplate članarine - korisnik računa
JK VEGA
Valsaline 31
52100 Pula
OIB:29488150321
 
IBAN
HR8024020061100468923
model HR99 i bez poziva na broj
Opis plaćanja: IME/PREZIME članarina 2024
 
članarina iznosi 40 €

OBRAZAC ZA ČLANOVE

Bar kod za plaćanje - nakon skeniranog bar koda upisati ime i prezime člana koji plaća članarinu.