Novi predsjednik HJS-a

Na Skupštini HJS-a u Zadru izabran je g. Marijan Hanžeković
za novog predsjednika saveza.Kao član Izvršnog odbora HJS-a izabran je
predsjednik našeg kluba Vladimir Božac.(sr)