Online Entry FormPrijave za regatu treba dostaviti najkasnije do 2. listopada 2020. godine.
Zakašnjele prijave Organizator može prihvatiti prema vlastitom nahođenju uz 50% veću startninu.
Prijava nije konačna dok nije obavljena registracija. Svi prijavljeni natjecatelji moraju se registrirati u regatnom uredu najkasnije do 09:00 sati 2. listopada 2020.
Hvala!
 


Entries should be lodge within October 2nd 2020
Late entries could be accepted at Organizer discretion with 50% increased fee.
Entry in the event is not final until registration is completed. All competitors shall register in Race Office no later than 09:00 hours on October 2nd, 2020.
Thank you!