Oglas Regate / Notice of Race

 

Sv.NIKOLA 2023 - St´NICHOLAS 2023´

 

3. MEMORIJAL VLADIMIR BARBIĆ

7.-10. prosinac 2023.        December, 7th - 10th 2023

ILCA 7 ⋆ ILCA 6 ⋆ ILCA 4  OPTIMIST


ORGANIZATOR
Jedriličarski klub VEGA Pula
Valsaline 31, 52100 Pula
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056
 
MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA
Pula, Valsaline
7. - 10. prosinac 2023.
 
PROGRAM JEDRENJA
Start 1. jedrenja 8. prosinca 2023. u 10.00 sati.
Održati će se po mogućnosti 9 jedrenja. Program ostalih jedrenja prema uputama za jedrenje.
 
PRAVILA
- Regatna pravila WS RRS 2021-2024.
- Pravila klasa koje se natječu
- Upute za jedrenje
 
PRAVO NASTUPA
Svi takmičari verificirani kod pripadajućih nacionalnih saveza za 2023. godinu, u neograničenom broju.
Sve jedrilice moraju posjedovati valjanu svjedodžbu premjeravanja.
 
PRIJAVE
Prijave za regatu potrebno je popuniti na linku http://web.vega.hr/default.aspx?id=1187 najkasnije do 30. studenog 2023. godine. Zakašnjele prijave Organizator može prihvatiti prema vlastitom nahođenju uz 50% veću startninu.
Prijava nije konačna dok se ne uplati startnina, startninu je potrebno uplatiti na:
JK Vega, Valsaline 31, 52100 Pula, IBAN: HR8024020061100468923 (Erste&Steiermarskische bank d.d.) najkasnije do 2.prosinca 2023.
Startnina za klasu Optimist iznosi 60 €, za klase ILCA 90 €. Za članove HJS prema pravilniku i odluci HJS.
 
OGLASNA PLOČA
Biti će SAMO u elektronskom obliku na www.racingrulesofsailing.org . Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem RRS e-oglasne ploče.
 
SISTEM BODOVANJA
Primjeniti će se sust.niskih bodova prema A4.RRS 
 
UPUTE ZA REGATU
Upute za jedrenje bit će na raspolaganju natjecateljima najkasnije 07.12.2023. god. na oglasnoj ploči RRS.
 
NAGRADE
Najbolje plasirane posade u pojedinoj klasi bit će nagrađene.
ORGANIZING CLUB
YACHT CLUB VEGA Pula
Valsaline 31,52100 Pula, Croatia
Tel +385 52 391168
Fax +385 52 541 056
 
PLACE AND DATE OF EVENT
Pula, Valsaline,
December. 7th - 10th 2023.
 
SCHEDULE OF RACES
Start of the 1st race is December, 8th 2023 at 10 am. Nine races are scheduled. Definitive schedule will be inserted in the Sailing Instructions.
 
RULES
- WS RRS 2021.-2024.
- Class rules
- Sailing Instructions
 
ELIGIBILITY
Every member of him national association. Each yacht shall have a valid measurement certificate. 
 
ENTRIES
Entries should be lodged at the link http://web.vega.hr/default.aspx?id=1187 within November, 30th 2023. Late entries could be accepted at Organizer discretion with 50% increased fee.
Entry in the event is not final until entry fee is paid, entry fee shall be paid at:
JK Vega, Valsaline 31, 52100 Pula, IBAN: HR8024020061100468923 (Erste&Steiermarskische bank d.d., BIC ESBCHR22) no later than December 2nd 2023.
Entry fees for Optimist class is 60 €, for ILCA clases 90 €. 
 
OFFICIAL NOTICE BOARD 
Will be in electronic form ONLY on the RRS notice board available on www.racingrulesofsailing.org . Omission to follow notices on the RRS notice board is the sole competitor's responsibility.
 
SCORING SYSTEM
The Low-Points scoring system, RRS A4  will apply.
 
SAILING INSTRUCTIONS
Sailing instructions will be at the sailors’ disposal at the official RRS online noticeboard latest at December, 7th 2023.
 
PRIZES
The best sailors in each class will be awarded.
 

 
 
 
 

Preuzmi OGLAS REGATE              Dowload NOTICE OF RACE